Filosofie

Ondanks dat de mens reeds jarenlang het paard heeft gedomesticeerd, staat het paard nog steeds erg dicht bij de natuur. Het paard leeft in het moment, is een kuddedier en heeft een instinctieve overlevingsdrang. Typisch voor een prooidier is dat het van bij de geboorte al over quasi alle skills beschikt om te kunnen overleven. Dat moet ook wel, anders zou een veulen snel ten prooi vallen aan een roofdier. Dit instinct zorgt ervoor dat het veulen de merrie spiegelt en er tussen hen beiden een perfecte communicatie bestaat.

De mens is eerder een roofdier. De combinatie mens-paard is dus veel minder evident dan we op het eerste zicht zouden denken. Misschien daarom dat veel mensen problemen ondervinden met hun paarden…

Het is echter perfect mogelijk om met respect voor het paard in totale harmonie met je paard te zijn, respect te krijgen van je paard en je paard te helpen te doen, wat je graag zou willen dat hij doet. Zonder dwang, zonder pijn, zonder angst, zonder uitbuiting of machtsmisbruik. Dezelfde perfecte communicatie als tussen de merrie en haar veulen, kan ook tussen mens en paard, op voorwaarde dat de mens bereid is een taal te spreken die het paard begrijpt.

De methodiek is gebaseerd op natural horsemanship. Natural horsemanship helpt je om natuurlijke leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen met je paard, zowel op de grond als in het zadel. Wie denkt dat natural horsemen enkel naast hun paard lopen en niet rijden of denkt dat dit te maken heeft met het aanleren van spectaculaire kunstjes aan je paard, heeft het fout. Elke oefening in het grondwerk legt immers de basis voor wat we in het zadel doen. Wie geen leider is op de grond kan ook geen leider zijn in het zadel (maar opgelet : wie leider is op de grond, is daarom nog geen leider in het zadel)

Via de toegepaste methodiek is het voor iedereen mogelijk om deze vaardigheden onder de knie te krijgen en de methode werkt ook bij elk paard, wat ook zijn leeftijd, ras karakter of voorgeschiedenis is

Horses need love, language and leadership in equal doses” (Pat Parelli). Ongetwijfeld moeten we je de liefde voor je paard niet bijbrengen, maar we helpen je met het ontwikkelen van je leiderschapskwaliteiten op een manier die het paard begrijpt

De relatie met het paard staat steeds centraal. Het uitgangspunt is “mijn paard is mijn vriend” . Je wordt nooit boos of gefrustreerd op je paard en je zorgt ervoor dat wat je doet, je paard helpt. Alles wat we doen, doen we voor en samen met het paard, en nooit ondanks het paard.